Filantropie in een degelijk portefeuillebeheer. Valt dit te rijmen ?

Op donderdag 10 oktober organiseerde C&V Family Office een seminarie omtrent de positie van Filantropie in de wereld van portefeuillebeheer. Centrale spreker was het Luxemburgse beleggingsfonds Funds for Good , dat beleggingsproducten aanbiedt op een maatschappelijk verantwoorde manier . Funds for Good werd opgestart door 3 ervaren entrepreneurs die een zelfde passie en waarde delen : filantropie. Het asset management van het beleggingsfonds wordt gerund door het team van Guy Wagner - divisie van de Banque de Luxembourg. Dhr. Wagner wordt wereldwijd geroemd voor het globaal patrimoniaal beheer en werden met verscheidene internationale prijzen beloond.
 

Onderwerp 

Filantropie in een degelijk portefeuillebeheer. Valt dit te rijmen ?
 

Sprekers

Funds for Good BEVEK

Funds For Good brengt een nieuwe kijk op de financiële wereld. Opgezet door 3 ervaren entrepreneurs, biedt het bedrijf spaar- en beleggingsproducten en doet dit op een maatschappelijk veranuutwoorde manier.
 
De kwalitatieve investeringsproducten steunen zonder meerkost de reële economie in België omdat Funds For Good besloten heeft een substantieel deel van haar eigen winst aan haar stichting af te staan. Deze stichting helpt, onder de auspiciën van de Koning Boudewijn Stichting, kansarme entrepreneurs met de start van hun eigen bedrijf.
 
Het flagship product van Funds For Good is een BEVEK die door Banque de Luxembourg Investments in samenwerking met Funds For Good wordt beheerd. Het Funds For Good Architect Strategy fonds is defensief en zeer gediversifieerd. Het oogt op middellange termijn een rendement te leveren van 5 à 10%. Daarenboven is het het enige fonds dat een concrete maatschappelijke impact levert zonder enige meerkost voor de belegger ; dit proces wordt geauditeerd door het Forum Ethibel.
 

Banque de Luxembourg

BLI, de asset management divisie van Banque de Luxembourg, werd door CIO Guy Wagner 25 jaar geleden opgestart.
 
Het asset management team past een « Business Like Investing » investerings-methodologie toe. Zij zijn op zoek naar kwaliteitsvolle bedrijven die beschikken over een duidelijk competitief voordeel dat betere returns en cash flow genereert. Investeren in dergelijke bedrijven genereert dus ook een hoger rendement voor aandeelhouders. BLI staat bekend voor hun globaal patrimoniaal beheer dat een hogere en regelmatige return biedt. Deze resultaten werden door verscheidene prijzen beloond.