Kapitaalversterking met fiscale voordelen

Zo de vennootschap per 31.03.2013 belaste reserves op zijn balans heeft, mogen deze belaste reserves worden uitgekeerd aan de aandeelhouders die dit (netto)uitgekeerd bedrag onmiddellijk terug inbrengen in de vennootschap via een kapitaalverhoging.

Op het uitgekeerd bedrag wordt door de vennootschap een roerende voorheffing ingehouden van 10%. Deze voorheffing is voor de aandeelhouders-natuurlijke personen bevrijdend. (geen personenbelasting meer verschuldigd)

Bij een latere kapitaalvermindering of liquidatie kan dit deel van het kapitaal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders vrij van enige belasting weliswaar na een termijn van 4 of 8 jaar (deze termijn hangt af van de omvang van uw vennootschap).

Een vroegere uitkering is mogelijk maar heeft dan wél zijn fiscale prijs.

Een maatregel met - heel zeker - voordelige aspecten, maar hoedt u voor de boobytraps : wettelijke voorwaarden en termijnen zijn te respecteren.

Het begint al met de termijn die wordt gegeven om gebruik te maken van deze opportuniteit ! Zo het boekjaar van uw vennootschap jaarlijks afsluit per 31.12, dient deze ‘kapitaalversterking’ te gebeuren uiterlijk op 31.12.2013!

U merkt het : het zijn bepalingen die de nodige aandacht verdienen : zij kunnen een grote impact hebben op uw financiële planning. Een deskundige begeleiding is absoluut noodzakelijk.

C & V Family Office staat volledig ter uwer beschikking en kijkt er naar uit om u alle toelichting te geven.