Successieplanning : Bij Leven

Vooraf: Optimaliseer uw nalatenschap

Wij geven u alle informatie over hoe u uw eigen vermogen veilig kan stellen en hoe u uw nalatenschap kan optimaliseren. Of met andere woorden, hoe u zoveel mogelijk de successierechten kan vermijden of zo laag mogelijk kan houden. Maar ook aan wie en hoeveel u die kan nalaten, het opstellen van het testament, enz.

  • Handgift, schenkingen, tontine, huwelijkscontract
  • Testament
  • Installatie controlevehikels : burg. maatschap, stichtingen, trusts, SPF, SIF, …
  • Levensverzekering
  • Voorlopige bewindvoering , fidei commis
  • Successieplanning in extremis