Is successieplanning nog zinvol voor de KMO ondernemer? Wat heeft hij te verwachten in 2013-2014 ?

C&V Family Office organiseert samen met Voka Antwerpen-Waasland op 26 november het lunchseminarie "Is successieplanning nog zinvol voor de KMO ondernemer ?"  

Sinds 1 januari 2012 geldt er in het Vlaamse Gewest een nieuwe regeling voor overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen. De bedoeling van deze nieuwe regeling is om bedrijfsleiders actief aan te zetten om tijdens hun leven reeds na te denken over hun opvolging.

Om dit te stimuleren bestaat er een vrijstelling in schenkingsrechten voor het schenken van familiale ondernemingen en vennootschappen

Deze regeling omtrent uw opvolging binnen het bedrijf maakt deel uit van een langetermijnvisie voor het voortbestaan van uw onderneming.

Inhoud

  • Overzicht van de (dwingende) regels van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het vennootschapsrecht bij overdracht en opvolging van de onderneming
  • Het nut en de gevolgen van het opstellen en/of wijzigen van: het huwelijkscontract, een wijziging van de statuten van uw vennootschap(pen), een aandeelhoudersovereenkomst, een family-charter, een overdracht van aandelen of activa tijdens uw leven, een testament. Welke elementen zijn essentieel om één coherent en duurzaam verhaal te hebben? 
  • De na te leven spelregels voor een fiscaalvriendelijke overdracht en opvolging van de onderneming; vererving versus schenking van de familiale onderneming
  • Praktische toepassingen

Doelgroep

Bedrijfsleiders, bestuurders, zaakvoerders, financieel verantwoordelijken …

Wanneer

Het seminarie gaat door op dinsdag 26 november 2013 van 12u tot 14u.

Waar

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen Waasland. U kan inschrijven via hun website

Docenten

Anne Vander Heyde & Geert Peeters / C & V Family Office - Wealth & Corporate Advisory