Wat doen we voor U ?

Bent U ondernemer in hart en nieren ? (klik dan op meer lezen)

(meer lezen)(minder lezen)
 • Raad van Bestuur/KMO Adviesraden: invullen onafhankelijke bestuursmandaten
 • Financieel beheer: (her)negotiatie kredietlijnen bank, optimalisatie kasbeheer, search interim CFO/CEO
 • Family Business Mediation: bemiddelen interne/externe opvolging & geschillenregeling
 • Overname : due diligence, bemiddeling & onderzoek verkoop , screenen kandidaat-kopers, internationaal netwerk private equity spelers
 • Corporate finance: private placements & onderhandse plaatsing corporate bonds
 • Club Deals: omzetten investeringsopportuniteiten in besloten prive-fondsen

Heeft U een aanzienlijk familiaal prive vermogen ? (klik dan op meer lezen)

(meer lezen)(minder lezen)
 • Successie: huwelijkscontract,schenking,testament,aangifte, duolegaat, levensverzekering
 • Private banking : opvolgen en bijsturen beleggingsportefeuilles,risicoanalyse,(her)negotiatie discretionair/adviesbeheer
 • Financiële planning: pensioenanalyse,invaliditeit/overlijden, behoud levensstandaard
 • Vastgoed: structureren, kredietoptimalisatie, advies aan/verkoop, projectontwikkeling
 • Alternatieve investeringen : private placements, hoogrentende (achtergestelde)obligatieleningen, rusthuizen & serviceflats
 • (Inter)nationale vermogensplanning: maatschap,(private) stichting,spf, sif, soparfi, sicar, trust
 • Bemiddelen/Lobbyen : conflictregeling generatiekloof,familiale opvolging of verkoop aan derden, diverse belangengroeperingen
 • Fiscale regularisatie : roerende inkomsten, beroepsinkomsten, inkomsten uit onroerend goed ( indienen voor 31/12/2013 ? )

Bent U een professionele dienstverlener en heeft U soms wel vragen ? 

Wij coördineren een brede waaier van diensten die voor onze cliënt belangrijk zijn via een interprofessionele samenwerking in binnen - en buitenland met o.a.:
 • Accountants, Boekhouders-fiscalisten & Bedrijfsrevisoren
 • Advocaten
 • Bankiers & Verzekeringsmaatschappijen
 • Consultants in corporate finance & private equity
 • Notarissen
 • Vastgoedadviseurs & projectontwikkelaars